Community Media - icke-kommersiell radio och television - public access - tredje mediesektorn 2022

Community Media 2020

Radio och tv
i den tredje mediesektorn

11 april 2015 bildades i Uppsala Community Media Sweden (CMS) - en paraplyorganisation för Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige(RÖK) och Närradions Riksorganisation(NRO).

Det finns i dag 30 Öppna tv-kanaler i landet som är organiserade i RÖK och 60 närradiostationer som är medlemmar i NRO.

I Sverige finns det ca 30 lokala tv-stationer och 100 lokala radiostationer (närradio) som drivs icke-kommersiellt. Radiostationerna sänder på FM och även på Internet. Såväl i Sverige som i Norge liksom i övriga världen är motståndet mot att sända DAB-radio stort inom närradion. DAB, som har sämre räckvidd än FM, betraktas som ett kostsamt system och ett hot mot lokala aktörer som i huvudsak drivs med ideella resurser.

I övrigt finns det i praktiken ingen lokal kommunförankrad radio eller tv i Sverige. Sveriges Radios lokalradio är en regional radio - en länsradio i P4-nätet. Den privata kommersiella radion (tidigare PLR) är inte lokalt ägd eller lokalt förankrad utan ingår i två stora mediekoncerner (svenska Viaplay (ex-MTG) och tyska Bauer) som i huvudsak sänder från Stockholm. Har inget med lokalradio längre att göra utan kallas numera allmänt för "reklamradion". Det finns i övrigt ett antal kommersiella närradiostationer som drivs i privat vinstintresse och som inte räknas till den tredje mediesektorn; en del av det civila samhället.

Finansiering sker främst genom ideellt arbete och medlems- och sändaravgifter. I närradion kan reklam förekomma som kompletterande finansiering, men i praktiken mycket begränsad omfattning. I en del länder får den tredje mediesektorn statligt stöd i flera fall finansierat genom tv-aviften. Årligt stöd av större omfattning finns i Danmark, Frankrike, Schweiz, Tyskland och Österrike. Ett visst stöd utgår i Australien, Storbritannien, Irland, Holland och Norge. I Sverige finns inget stöd.


Det uppskattas finnas mer än 80.000 närradiostationer inom community media-sektorn i världen. Så gott som alla sänder på FM-radio, men kompletterar numera ofta med sändning via Internet, som inte kan ersätta etersändningarna på FM. Man beräknar att det i Europa finns ca 3.000 icke-kommersiella radio- och tv-stationer utanför public servicesektorn. Community Media Forum Europe - en pan-europeisk organisation med säte i Bryssel bildades 2006.


CMFE - Community Media Forum Europe
europeisk organisatio för icke-kommersiell radio och tv

Arena
dokumentarkiv och länkar 1992-2016

Öppna radion och televisionen
Utredning om icke-kommersiell lokal radio och tv (Kulturdepartementets rapport 2004)

NRO - Närradions Riksorganisation
RÖK - Riksförbundet Öppna Kanaler


Ideosphere©2023